03 juni 2021

Dewin producten in maatregelenlijst 2021 ISDE subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Woningeigenaren kunnen sinds 2021 subsidie aanvragen voor isolatie aangebracht door een bouwinstallatiebedrijf in hun eigen woning.

Onze isolatieproducten zijn opgenomen in de ISDE maatregelenlijst isolatie. U kunt alle voorwaarden verbonden aan deze subsidie lezen  op de website van het RVO. Klik hier ISDE-isolatiemaatregelen

Let op: belangrijk is dat het door U toegepaste isolatieprodukt een minimale isolatiewaarde heeft. Deze wordt in de maatregelenlijst uitgedrukt in de zgn. Rd-waarde. Op onze website vindt U meestal Rc-waarden voor onze produkten.  

Rd-waarde : de isolatiewaarde van het produkt zelf

Rc-waarde : de totale isolatiewaarde van de dak, de vloer of de gevel ná het aanbrengen van het produkt. Deze waarde wordt veelal door professionals in de bouw gebruikt.

In de maatregelenlijst vindt U ook de minimale dikte waaraan ons isolatieprodukt moet voldoen om in aanmerking te komen voor ISDE. Let daar dus op en gebruik niet de Rc waarde zoals vermeld op onze website.