Smart way to insulate!

Duurzaamheid

Dewin produceert en verkoopt geïsoleerde bouwproducten en isolatiematerialen die bij kunnen dragen aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten. Wij proberen continue de milieubelasting van onze processen beperkt te houden, en daar waar mogelijk, terug te dringen. Sinds 2021 is ons bedrijf CO2-neutraal!

ISO-14001

Ons bedrijf werkt volgens de milieunorm NEN-ISO 14001:2015. Ons milieumanagementsysteem en de toepassing daarvan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV Nederland.

Deze certificatie is voor ons een belangrijk element in de relatie met onze partners, zowel klanten als leveranciers. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk relaties aan te gaan met leveranciers die ook ISO-14001 gecertificeerd zijn.

 

 

 

 

PEFC/FSC

Het hout dat verwerkt is in onze geïsoleerde bouwproducten is vrijwel volledig afkomstig uit duurzame houtbouw.

Hiervoor is ons bedrijf PEFC/FSC gecertificeerd onder CoCnummer NC-PEFC/COC-029615-EZ (PEFC) resp. NC-COC-029615-JB (FSC).

BREEAM-NL

De producten van Dewin kunnen bijdragen aan de score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie – credit MAT5: Onderbouwde herkomst van materialen’. In deze credit wordt het milieubeleid van de fabrikanten van toegepaste materialen gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats middels tier-levels – rangen waarmee het milieubeleid van de fabrikanten wordt uitgedrukt. Door tenminste 80% volume per bouwdeel met een tier-level toe te passen kunnen maximaal 4 creditpunten voor MAT5 worden verdiend.Vraag naar de specifieke bijdrage van onze produkten!

 

 

 

 

Greenworks (Raab Karcher)

Met het Greenworkslabel heeft bouwmaterialenleverancier Raab Karcher een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten samengesteld, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. Raab Karcher heeft voor elk Greenworks product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. De Greenworksscore is een afgeleide van de levenscyclusanalyse conform de EN15804. Deze methode geeft inzage in 11 duurzame materiaal- en productie eigenschappen. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 22. Hiermee zijn de producten binnen eenzelfde toepassingsgebied onderling vergelijkbaar. De vermelde milieukosten geven de milieubelasting weer uitgedrukt in euro’s per eenheid product afgezet tegen de gemiddelde milieubelasting per toepassingsgebied. De score is afkomstig uit de nationale milieudatabase, weergegeven in de rekeninstrumenten, zoals o.a. GPR materiaal.