Smart way to insulate!

Duurzaamheid

Dewin produceert en verkoopt geïsoleerde bouwproducten en isolatiematerialen die bij kunnen dragen aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten. Wij proberen continue de milieubelasting van onze processen beperkt te houden, en daar waar mogelijk, terug te dringen. Sinds 2021 is ons bedrijf CO2-neutraal!

ISO-14001

Ons bedrijf werkt volgens de milieunorm NEN-ISO 14001:2015. Ons milieumanagementsysteem en de toepassing daarvan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV Nederland.

Deze certificatie is voor ons een belangrijk element in de relatie met onze partners, zowel klanten als leveranciers. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk relaties aan te gaan met leveranciers die ook ISO-14001 gecertificeerd zijn.

 

 

 

 

PEFC/FSC

Het hout dat verwerkt is in onze geïsoleerde bouwproducten is vrijwel volledig afkomstig uit duurzame houtbouw.

Hiervoor is ons bedrijf PEFC/FSC gecertificeerd onder CoCnummer NC-PEFC/COC-029615-EZ (PEFC) resp. NC-COC-029615-JB (FSC).

BREEAM-NL

De producten van Dewin kunnen bijdragen aan de score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie – credit MAT5: Onderbouwde herkomst van materialen’. In deze credit wordt het milieubeleid van de fabrikanten van toegepaste materialen gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats middels tier-levels – rangen waarmee het milieubeleid van de fabrikanten wordt uitgedrukt. Door tenminste 80% volume per bouwdeel met een tier-level toe te passen kunnen maximaal 4 creditpunten voor MAT5 worden verdiend.Vraag naar de specifieke bijdrage van onze produkten!