Smart way to insulate!

Duurzaamheid

Dewin produceert en verkoopt geïsoleerde bouwproducten en isolatiematerialen die bij kunnen dragen aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten. Wij proberen continue de milieubelasting van onze processen beperkt te houden, en daar waar mogelijk, terug te dringen. Sinds 2021 is ons bedrijf CO2-neutraal!

ISO-14001

Ons bedrijf werkt volgens de milieunorm NEN-ISO 14001:2015. Ons milieumanagementsysteem en de toepassing daarvan worden jaarlijks gecontroleerd door TÜV Nederland.

Deze certificatie is voor ons een belangrijk element in de relatie met onze partners, zowel klanten als leveranciers. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk relaties aan te gaan met leveranciers die ook ISO-14001 gecertificeerd zijn.

 

 

 

 

PEFC/FSC

Het hout dat verwerkt is in onze geïsoleerde bouwproducten is vrijwel volledig afkomstig uit duurzame houtbouw.

Hiervoor is ons bedrijf PEFC/FSC gecertificeerd onder CoCnummer NC-PEFC/COC-029615-EZ (PEFC) resp. NC-COC-029615-JB (FSC).

 

NMD

Veel van onze producten zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). U herkent dit aan het NMD-logo bij de beschrijving van de verschillende producten op onze website. Alle  milieueffecten gedurende de levensloop van deze producten zijn geregistreerd met een merk gebonden levenscyclusanalyse (LCA) type-1. Hierdoor zijn de gunstige milieukostenindicatoren (MKI’s) inzichtelijk. Dit maakt het mogelijk om gemakkelijk aan de strengere MPG-eisen van onze wetgeving te voldoen. De lage MKI-scores van ons assortiment zijn het gevolg van onze ambitie om samen met onze leveranciers permanent te werken aan verdere verduurzaming en hoge mate van circulariteit van onze slimme isolatieproducten voor de bouw.

Nationale Milieudatabase

 

 

 

BREEAM-NL

De producten van Dewin kunnen bijdragen aan de score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie – credit MAT5: Onderbouwde herkomst van materialen’. In deze credit wordt het milieubeleid van de fabrikanten van toegepaste materialen gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats middels tier-levels – rangen waarmee het milieubeleid van de fabrikanten wordt uitgedrukt. Door tenminste 80% volume per bouwdeel met een tier-level toe te passen kunnen maximaal 4 creditpunten voor MAT5 worden verdiend.Vraag naar de specifieke bijdrage van onze produkten!

 

 

 

 

Greenworks (BMN)

Met het Greenworkslabel heeft bouwmaterialenleverancier BMN een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten samengesteld, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. BMN heeft voor elk Greenworks product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. De Greenworksscore is een afgeleide van de levenscyclusanalyse conform de EN15804. Deze methode geeft inzage in 11 duurzame materiaal- en productie eigenschappen. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 22. Hiermee zijn de producten binnen eenzelfde toepassingsgebied onderling vergelijkbaar. De vermelde milieukosten geven de milieubelasting weer uitgedrukt in euro’s per eenheid product afgezet tegen de gemiddelde milieubelasting per toepassingsgebied. De score is afkomstig uit de nationale milieudatabase, weergegeven in de rekeninstrumenten, zoals o.a. GPR materiaal.