Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Dewin Kunststoffen B.V. te Winterswijk, hierna ook te noemen Dewin, en bevat voorwaarden voor het gebruik. De disclaimer is ook van toepassing op alle informatie van Dewin of van derden welke via deze website bereikt kan worden, bijvoorbeeld door middel van links of verwijzingen.

Algemeen

Het doel van deze website is het verstrekken van informatie over Dewin en over produkten en diensten geleverd door Dewin. Geen enkele informatie op deze website kan echter gezien worden als een bindend aanbod tot verkoop. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan daarom ook niet worden gebruikt als referentie voor bestaande bestellingen of leveringen. Voor verkooptransacties gelden de prijzen en specificaties zoals die op de orderbevestiging zijn vermeld.

Aansprakelijkheid

Dewin spant zich in om nauwkeurige en aktuele informatie aan te bieden op internet. Desondanks kunnen soms fouten of omissies in de aangeboden informatie van deze website voorkomen. Dewin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor alle directe en indirecte schades of enige andere vorm van problemen die voortvloeien uit het gebruik van of samenhangt met de toegang tot deze website.

Handelsmerken en logo’s

Het eigendom van handelsmerken en logo’s op deze website berust bij Dewin of bij de oorspronkelijke eigenaar. Het is niemand toegestaan deze handelsmerken of logo’s te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot de pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Dewin of de oorspronkelijke eigenaren. Het is de gebruiker niet toegestaan inhoud van deze website te wijzigen, te distribueren, te verzenden of te kopieeren voor een ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Dewin.

Privacy

Mocht Dewin als gevolg van het gebruik van deze website gegevens van de gebruiker ontvangen, dan behandelen wij deze strikt vertrouwelijk. Deze gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
Wij wensen U een prettig gebruik van deze website toe!
Voor opmerkingen of wensen met betrekking tot het gebruik van deze website verzoeken wij U te mailen naar: webmaster@dewinisolatie.nl