21 juni 2019

ISO-14001

Met het behalen van het ISO 14001-certificaat laat Dewin zien dat ze naast goede kwaliteit ook op het gebied van omgang met het milieu voldoet aan de strengste normering.
ISO 14001 richt zich vooral op een adequate en duurzame milieuzorg: hoe verantwoord je als bedrijf je visie, inbedding en naleving van milieuaspecten.

Drie redenen voor ISO 14001
De aanleiding om een ISO 14001-certificerings project te starten lag volgens directeur Theresia Elsjan in drie factoren: “Allereerst wordt duurzaam werken in de bouw met de dag belangrijker. Wij vinden het normaal om volgens de regels te werken, maar onze klanten eisen steeds meer dat deze norm bevestigt wordt door een ISO 14001 certificaat. Daarnaast is het zo, dat de produkten die wij maken bijdragen aan de BREEAM classificaties voor duurzaam bouwen. Onze ISO-14001 certificering verhoogd de mate waarin onze geisoleerde  bouwprodukten bijdragen aan een hoge BREEAM classificatie. Tenslotte kunnen wij als bedrijf niet stil staan bij de schaalvergroting  die plaats vindt. Wij gaan daar in mee en vinden een ISO-14001 een onmisbare schakel daarin. Een signaal dat ons bedrijf rekening houdt met alle stakeholders, waaronder onze leveranciers, onze klanten en onze medewerkers.”

Aanscherping energieverbruik
Concrete zaken zoals aanscherping van de afvalscheiding, beperking van het afval vanuit de produktie, beperking van het stroomverbuik en het onderzoeken van energiebesparende maatregelen, zijn meegenomen in het managementsysteem. TÜV Nederland heeft op 16 en 16 september 2019 een certificatie audit bij Dewin uitgevoerd. De resultaten daarvan waren de oorzaak om de ISO 14001:2015 certificering toe te kennen.

Certificering een hulpmiddel voor verduurzaming
Dewin is trots op de erkenning, maar directeur Theresia Elsjan onderkent dat de certificering ook de verplichting meebrengt om continue te verbeteren. ”Mooi dat we het certificaat hebben behaald, maar volgend jaar moeten we opnieuw op de testbank en proberen onze duurzaamheid te verhogen”.