11 februari 2022

Dewin 27e ondertekenaar ETIM convenant !

De toelevering van de Nederlandse bouwsector staat de komende jaren voor een groot aantal veranderingen. Verduurzaming, circulariteit, vermindering van grondstoffenverbruik  en het stroomlijnen van de logistiek vragen om verregaande verbeteringen. Verbeteringen die alleen haalbaar zijn door effectiever en efficiënter digitaal samen te werken. Het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) is een systeem dat deze digitale samenwerking kan ondersteunen voor alle bouwmaterialen. Mits natuurlijk alle partijen binnen het bouwproces deelnemen!

 

De Koninklijke Hibin, de organisatie voor het netwerk van alle bouwtoelevering, heeft daarom een ETIM convenant ontwikkeld met als doel een betere samenwerking in de sector door eenduidige uitwisseling van artikelgegevens. Dit convenant is bedoeld voor de bouwtoeleveraars, zoals fabrikanten, importeurs en de bouwmaterialenhandel. De ondertekenaars van het convenant verbinden zich om hun artikelgegevens beschikbaar te gaan stellen volgens de ETIM-classificatie.

 

Als fabrikant van innovatieve geïsoleerde bouwproducten heeft Dewin Isolatie als 27e deelnemer het convenant ondertekend !

 

Wij hopen hiermee een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de bouw gerelateerde maatschappelijke opgaven voor de komende jaren, en de ambities van onze klanten op dit gebied waar te kunnen maken.

 

Een goed opgezet ETIM systeem zorgt voor productgegevens die uniform uitwisselbaar zijn. Dus van fabrikant naar klant, maar ook van fabrikant naar architect en ontwerpers. Zo kunnen de productgegevens al in een vroegtijdig stadium in programmatuur voor de architect worden gebruikt, waarbij alle mogelijke denkbare gegevens over het product (afmetingen, isolatiewaarde, densiteit,  brandwerendheid, 3d model) eenduidig beschikbaar zijn. Alternatieve producten kunnen goed worden vergeleken op basis van deze uniforme gegevens. Maar ook in de fase ná de bouw, in geval van herstel of renovatie, kunnen goed geclassificeerde artikelgegevens worden gebruikt om snel het juiste product te vinden. Verder is het natuurlijk voor ons als fabrikant van belang dat verschillende bouwmaterialenhandelaren onze producten in hun webshops met dezelfde correcte productgegevens aanbieden.

 

Wij hopen door het ondertekenen van het ETIM convenant bij te dragen aan een efficiënter en duurzamer bouwproces van onze klanten.

 

The smart way to insulate!

Dewin isolatiematerialen